Corporate Social Responsibility

Mentechs virksomhedsstrategi bygger på, at vi forlænger levetiden på elektroniske produkter så vidt muligt. Vores forudsætning er, at vores elektronik får et nyt liv i stedet for at havne i skraldespanden. Hvis det defekte elektronik ikke kan reddes, sørger vi for, at det bliver skrottet forsvarligt og efter miljørigtige forhold. 

Når vi reparerer og genbruger elektronik, undgår vi at sætte nye varer i produktion.  Det betyder, at vi mindsker udledningen af CO2, og reducerer udtømningen af jordens ressourcer. Vi sørger for at skabe en cirkulær økonomi, hvor ressourcer, som ellers ville være endt i skraldespanden, bliver en del af værdikæden, og indgår i produktionen igen.

Mentech ECO Solutions

Mentechs ECO Solutions er vores forslag til et samarbejde omkring håndtering af elektronik. Mange virksomheder har et stort forbrug af elektronik og udskifter materiale ofte. Det kan være en tidskrævende og ressourcetung opgave at finde frem til, hvordan man minimerer omfanget og det samlede klimaaftryk af elektronikaffald.

Mentech er specialister i opsamling og ansvarlig
afskaffelse af elektronik, og med forskellige løsninger sørger vi mest muligt at genanvende og derved genbruge delene til at reparere. Dette er for os grøn elektronik.

Mentech ECO Solutions er en digital totalløsning samlet på én platform, hvor man som kunde kan følge med i hele processen – lige fra bestilling af pickup til godkendelse af tilbud, budget, opfølgning og meget mere.

Afhentning:
Vores Mentech chaufførere benytter udelukkende vores egne sikrede og trackede biler til transporten.

Mentech ECO 1: 4,- pr. kilo
Mentechs første ECO Solution er en simpel afhentning. Med denne løsning betaler I en fast kilopris for opsamling og ansvarlig afskaffelse af elektronikaffald.

Mentech ECO 2: 8,- pr. kilo
Mentechs anden ECO Solution er til jer med præferencer inden for databehandling. Vi arbejder naturligvis i overensstemmelse med GDPR lovgivningen, så med denne løsning kontrollerer vi alle enheder i forbindelse med datasletning, før vi påbegynder behandling.

Når vi har hentet jeres elektronik, kan I foreløbigt gøre brug af disse to muligheder: Mentech ECO Recycle og Mentech ECO Wipe.

Med Mentech ECO Recycle-løsningen tager vi alle enheder med værdi, sletter data, fjerner eventuelle logoer og sælger dem videre til nye slutbrugere.

De enheder og materiale, der ikke kan genbruges eller genanvendes grundet nuværende teknologi og investeringer, bruger vi i Mentech ECO Wipe-løsningen. Her betaler I 65,- pr. større enhed – fx computere og lignende – og 35,- pr. mindre enhed – fx telefoner.
Al data bliver slettet fra enhederne, hvorefter vi
destruerer dem med mest mulig hensyntagen til
klimaet

Mentech samarbejder bl.a. med:

“De sidste år har vi genbrugt og repareret mange slags IT-komponenter sammenmed de dygtige folk fra Mentech. Det betyder, at vi ikke bare har givet en masse elektronik et helt nyt liv, men vi har også reduceret vores affald ved at forlænge produkternes liv. Det er der rigtig god fornuft i, i stedet for bare at smide ud, og det er med til at styrke kampen for et bedre og grønnere miljø”

.
Brian Wahl Olsen.
Direktør Skadepartnerskaber og forebyggelse hos Alm. Brand

Bæredygtig udvikling

Verdensmål 7: Bæredygtig energi.
Fremtiden – udelukkende vedvarende energikilder?
Mentech og Mentech ECO har 100% grøn energi
på alle servicelokationer.
Vi vil være med til at tage ansvaret for at skabe en
verden, der uden undtagelser kun kører på grøn
energi. Især eftersom verdens energiforbrug stadig
udgør 80% fossile brændsler.
Derfor anvender alle vores afdelinger i både

Danmark, Norge og Sverige nu udelukkende el fra
vedvarende energikilder.
For at dette har kunne lade sig gøre, har vi i 2020
og 2021 brugt meget tid på at tegne nye, grønne
el-aftaler. Aftalerne er indgået med forsyningsmarkedet på et nordisk plan, i tæt samarbejde med energiselskaberne Ørsted, NORLYS, Fjorkraft i Norge og
E-ON i Sverige.

Verdensmål 12: Ansvarligt forbrug og produktion.
Kan man igennem et mere ansvarligt forbrug
reducere vores klimaaftryk?
Kernen i Verdensmål 12 er vores forbrugsmønstre,
vores adfærd, og den måde vi bruger vores
ressourcer på, både socialt, erhvervsmæssigt
eller som samfund.

Her er det især vores bidrag til delmål 12.5, hvor
affaldsgenereringen skal reduceres gennem forebyggelse, genvindning og genbrug i global kontekst. Udover at Mentech reparerer og sælger grøn
elektronik, håber vi, at vores kunder og
samarbejdspartnere opbygger viden og kapacitet til
at imødegå klimaforandringer.

Udover Verdensmål 12 arbejder vi også med to
andre verdensmål, mere præcist mål 7 og 13.
Verdensmål 7 handler om universel adgang til
elektricitet til en overkommelig pris, som bedst kan
opnås ved at investere i rene energikilder som vind,
sol og termisk energi. Verdensmål 13 handler om
klimaindsats. Klimahandling er absolut
nødvendig i denne tid, da alle omkring os, både
lokalt og globalt, oplever konsekvenserne af manglende indsats for at have en bæredygtig og fremtidssikret udvikling.

Verdensmål 13: Klimaindsats.
CO2-neutrale websites, grøn fragt og
miljøvenlig emballage – den nye standard?

Udover at Mentech reparerer og sælger grøn
elektronik, håber vi på at opbygge viden og
kapacitet til at imødegå klimaforandringer. Vores
nuværende indsats inden for dette mål er blandt
andet klimapartnerskaber, CO2-neutrale websites,
grøn fragt og miljøvenlig emballage.

CO2 neutral fragt og pakker
Mentechs produkter pakkes forsvarligt i miljøvenligt
emballage.
Når en pakke skal transporteres fra et sted til et
andet, kan det ikke undgås at der vil være en form
for CO2- udledning. Derfor har vi indgået en aftale
med Post Nord, hvor vi gennem merbetaling for
fragten mindsker CO2 udledning fra kørslen.

CO2 neutralt website & Growing Trees Network
Foundation.
Både Mentech og Mentech ECO har nu
CO2-neutraliseret websites.
Vi deltager i et dansk klima-initiativ, som går ud på
at virksomheder, uanset størrelse og branche, går
sammen om at neutralisere den CO2 deres
hjemmesider udleder.
Baggrunden for ”CO2-neutralt website” initiativet
er, at internet og computerbrug i dag er årsag til
mere CO2-udledning end eksempelvis luftfarten er.
Yderligere går 15% af overskuddet fra Mentech ECO
til at plante træer. De sidste 2 år har Mentech i
samarbejde med Growing Trees Network
Foundation sørget for at næsten 500 træer er blevet
plantet i Danmark.

 Vi er stolte af at at vi hos Mentech A/S har tilsluttet
os FN´s Global Compact og Global Compact
Network Denmark, som for nylig lancherede verdens
største Corporate Sustainability initiativ, og det
største danske netværk for grønne virksomheder.

Ansvarlighed og bæredygtig udvikling
Vi ser frem til at støtte netværkets målsætninger
og hjælpe med at sætte standarden for ansvarlighed
og bæredygtig udvikling i den private sektor.
Som en del af Global Compact, forpligter vi os til at
efterleve Global Compact´s 10 principper inden for
menneskerettigheder, arbejdsrettigheder, miljø og
anti-korruption, såvel som at tilslutte sig FN´s 17
verdensmål for bæredygtig udvikling.

Corporate Social Responsibility – rapport

Vores seneste CSR-rapport for 2020 beskriver de forretnings- og udviklingsmæssige tiltag og initiativer, Mentech gennemførte i 2020/21 inden for bæredygtighed og social ansvarlighed.