“Code of Conduct”

Adfærdskodeks for Mentech A/S og samarbejdspartnere

Mentech A/S er autoriseret reparatør og serviceudbyder for Samsung, Huawei, Acer, Motorola, Lenovo og OKAI.
Vi har specialiseret os i skræddersyede IT-løsninger og reparationer for private kunder, erhverv, forsikringsbranchen og offentlige instanser.

Bæredygtighed

Mentech A/S afviger fra brug-og-smid-væk-kulturen. Vi ønsker at bruge funktionelle komponenter fra It-skort, til at producere ny forbrugerelektronik og forlænge dets livscyklus.

FN's 17 verdensmål

Som en del af FN’s 17 verdensmål har vi bl.a. tilsluttet os til FN’s Global Compact. Mentech har forpligtet sig til at følge de 10  principper for menneske- og arbejdstagerettigheder, klima, miljø og anti-korruption.

Tænk innovativt

Vi bestræber os på en konstant udvikling. Derfor bliver status quo udfordret med fokus på
nye veje og måder at tænke på. Innovation har og vil altid, blive taget i mod med et åbent sind.

Mangfoldighed

Der skal være plads til os alle. Mentech forpligter sig derfor til at højne trivsel og retten til at
være sig selv trods køn, alder, tro, overbevisning, seksualitet og hudfarve.

FN’s Global CompactMentech 
Mentech har tiltrådt FN’s Global Compact (Global Compact Network Denmark) og har dermed forpligtet sig til at følge de 10 principper for menneske- og arbejdstagerettigheder, klima, miljø og anti-korruption. Disse principper afspejles i vores kodeks. (Se side 5)

Ansættelsesforhold 
Mentech har siden 2017 ansat personale under Dansk Industri overenskomst (DI) for at sikre ordnede forhold og sikkerhed for den enkelte.
Derudover følger vi til enhver tid gældende regler for funktionærloven hos kontoransatte, og har fra d. 1. december 2021 tilbudt alle pension, sundhedsforsikring, tab af erhvervsevne, livsforsikring og kritisk sygdom.

Bæredygtig virksomhedsstrategi
Hele vores virksomhedsstrategi bygger på, at vi forlænger levetiden på elektroniske produkter, så de får et nyt liv i stedet for at havne i skraldespanden. Dette gør vi ved at reparere og istandsætte brugt elektronik, samt genbruge brugbare reservedele fra defekte enheder. Når vi reparerer og genbruger elektronik, undgår vi at sætte nye varer i produktion. Det betyder, at vi mindsker udledningen af CO2, og reducerer udtømningen af jordens ressourcer. Vi sørger for at skabe en cirkulær økonomi hvor ressourcer, som ellers ville være endt i skraldespanden, bliver en del af værdikæden og indgår i produktionen igen.

Persondata 
Mentech A/S opbevarer persondata på krypterede og sikre servere inden for EU. Alle vores servere er beskyttet bag firewalls, og transmittering af persondatadata er krypteret. Nogle af persondataene administreres af en tredjepart, som opbevarer og behandler persondata på vegne af Mentech A/S i henhold til persondataforordningen. Mentech A/S har indgået databehandlingsaftaler med disse tredjeparter for at sikre os, så vel som dig, at de lever op til lovgivningen og de pågældende krav. Vi opbevarer kun persondata, så længe det er nødvendigt, i forhold til det oplyste formål.

Mentech ECO’s formål er at nedbringe verdens mængde af IT skrot. Det gør vi ved at give nyt liv til elektronikskrot og omdanne det til ny forbrugerelektronik. Når vi benytter Mentech ECO’s recycle program, kommer et elektronikprodukts cyklus til at se således
ud:

PRODUKTION → FORBRUG → PRODUKTION

frem for

PRODUKTION → FORBRUG → SMID VÆK

Mentech ”Code of Conduct”

Adfærdskodeks for Mentech A/S og samarbejdspartnere


Denne Code of Conduct er gældende retningslinjer i virksomheden som rummer ansvarlighed, sociale, etiske, miljømæssige forhold og god praksis. Denne rapport er et adfærdskodeks for Mentech og samarbejdspartnere. Mentech A/S er serviceudbyder for brands som Apple, Samsung, Huawei, Acer og Motorola. Vi har specialiseret os i skræddersyede IT-løsninger for erhverv, forsikringsselskaber, offentlige instanser og private kunder. Vi vægter de rette arbejdsforhold højt for alle, som er en del af Mentech uanset stilling og tilknytning.