Corporate Social Responsibility

Mentechs virksomhedsstrategi bygger på, at vi forlænger levetiden på elektroniske produkter så vidt muligt. Vores forudsætning er, at vores elektronik får et nyt liv i stedet for at havne i skraldespanden. Hvis det defekte elektronik ikke kan reddes, sørger vi for, at det bliver skrottet forsvarligt og efter miljørigtige forhold. 

Når vi reparerer og genbruger elektronik, undgår vi at sætte nye varer i produktion.  Det betyder, at vi mindsker udledningen af CO2, og reducerer udtømningen af jordens ressourcer. Vi sørger for at skabe en cirkulær økonomi, hvor ressourcer, som ellers ville være endt i skraldespanden, bliver en del af værdikæden, og indgår i produktionen igen.

Mentech ECO Solutions

Mentech ECO Solutions er vores løsning til håndtering af elektronik. Mange virksomheder har et stort forbrug af elektronik, og udskifter ofte. Det kan være en tidskrævende og ressourcetung opgave at finde frem til, hvordan man minimerer omfanget, og det samlede klimaaftryk af elektronikaffald.

Mentech er specialister i opsamling, genanvendelse og ansvarlig afskaffelse af elektronik. Med vores forskellige løsninger sørger vi mest muligt at genanvende IT dele. Dermed genbruger vi dele til at reparere andre elektronik enheder autoriseret og inden for samme brand. Dette er for os grøn elektronik.

Mentech ECO Solutions er en digital totalløsning samlet på én platform, hvor man som kunde kan følge med i hele processen – lige fra bestilling af pickup til godkendelse af tilbud, budget, opfølgning og meget mere.

Afhentning:
Vores Mentech chaufførere benytter udelukkende vores egne sikrede og trackede biler til transporten.

Mentech ECO 1: 4,- pr. kilo
Mentechs første ECO Solution er en simpel afhentning. Med denne løsning betaler I en fast kilopris for opsamling og ansvarlig afskaffelse af elektronikaffald.

Mentech ECO 2: 8,- pr. kilo
Mentechs anden ECO Solution er til virksomheder med præferencer inden for databehandling. Vi arbejder naturligvis i overensstemmelse med GDPR lovgivningen. Med denne løsning kontrollerer vi alle enheder i forbindelse med datasletning, før vi påbegynder behandling.

Når vi har hentet jeres elektronik, kan I foreløbigt gøre brug af disse to muligheder: Mentech ECO Recycle og Mentech ECO Wipe.

Med Mentech ECO Recycle-løsningen tager vi alle enheder med værdi, sletter data, fjerner eventuelle logoer, og sælger dem videre til nye slutbrugere.

De enheder og materiale, der ikke kan genbruges eller genanvendes grundet nuværende teknologi og investeringer, bruger vi i Mentech ECO Wipe-løsningen. Pris for større enhed: 65,- pr. (eks. computer o.l.)
Pris for mindre enhed: 35,- pr. (eks. telefoner o.l.)
Al data bliver slettet fra enhederne, hvorefter vi
destruerer dem med mest mulig hensyntagen til
klimaet.

Mentech samarbejder bl.a. med:

“De sidste år har vi genbrugt og repareret mange slags IT-komponenter sammen
med de dygtige folk fra Mentech. Det betyder, at vi ikke bare har givet en masse elektronik et helt nyt liv,
men vi har også reduceret vores affald ved at forlænge produkternes liv. Det er der rigtig god
fornuft i, i stedet for bare at smide ud, og det er med til at styrke kampen for et
bedre og grønnere miljø”

.
Brian Wahl Olsen.
Direktør Skadepartnerskaber og forebyggelse hos Alm. Brand

Bæredygtig udvikling

Verdensmål 7: Bæredygtig energi.
Fremtiden – udelukkende vedvarende energikilder? Mentech og Mentech ECO har 100% grøn energi på alle servicelokationer.

Vi vil være med til at tage ansvaret for at skabe en verden, der uden undtagelser kun kører på grøn energi. Især eftersom verdens energiforbrug stadig udgør 80% fossile brændsler. Derfor anvender alle vores afdelinger i både Danmark, Norge og Sverige nu udelukkende el fra vedvarende energikilder.

For at dette har kunne lade sig gøre, har vi i 2020 og 2021 brugt meget tid på at tegne nye, grønne el-aftaler.

Aftalerne er indgået med forsyningsmarkedet på et nordisk plan i tæt samarbejde med energiselskaberne Ørsted, NORLYS, Fjorkraft i Norge og E-ON i Sverige.

Verdensmål 12: Ansvarligt forbrug og produktion.
Kan man igennem et mere ansvarligt forbrug reducere vores klimaaftryk?

Kernen i Verdensmål 12 er vores forbrugsmønstre, vores adfærd, og den måde vi bruger vores ressourcer på. Det gælder både socialt, erhvervsmæssigt og som samfund.

Her er det især vores bidrag til delmål 12.5, hvor
affaldsgenereringen skal reduceres gennem forebyggelse, genvindning og genbrug i global kontekst.

 

Udover at Mentech reparerer og sælger grøn elektronik, håber vi, at vores kunder og samarbejdspartnere opbygger viden og kapacitet til at imødegå klimaforandringer.

Verdensmål 13: Klimaindsats.
CO2-neutrale websites, grøn fragt og miljøvenlig emballage – den nye standard?

Udover at Mentech reparerer og sælger grøn elektronik, håber vi på at opbygge viden og kapacitet til at imødegå klimaforandringer. Vores nuværende indsats inden for dette mål er blandt andet klimapartnerskaber, CO2-neutrale websites, grøn fragt og miljøvenlig emballage.

CO2 neutral fragt og pakker
Mentechs produkter pakkes forsvarligt i miljøvenligt emballage. Når en pakke skal transporteres fra et sted til et andet, kan det ikke undgås at der vil være en form for CO2- udledning. Derfor har vi indgået en aftale med Post Nord, hvor vi gennem merbetaling for fragten mindsker CO2 udledning fra kørslen.

CO2 neutralt website & Growing Trees Network
Foundation. Både Mentech og Mentech ECO har nu
CO2-neutraliserede websites. Vi deltager i et dansk klima-initiativ, som går ud på at virksomheder, uanset størrelse og branche, går sammen om at neutralisere den CO2 hjemmesiderne udleder.

Baggrunden for ”CO2-neutralt website” initiativet er, at internet og computerbrug i dag er årsag til mere CO2-udledning end eksempelvis luftfarten er. Yderligere går 15% af overskuddet fra Mentech ECO til at plante træer. De sidste 2 år har Mentech i samarbejde med Growing Trees Network Foundation sørget for at næsten 500 træer er blevet
plantet i Danmark.

Vi er stolte af, at at vi hos Mentech A/S har tilsluttet
os FN´s Global Compact og Global Compact
Network Denmark, som for nylig lancherede verdens
største Corporate Sustainability initiativ, og det
største danske netværk for grønne virksomheder.

Ansvarlighed og bæredygtig udvikling
Vi ser frem til at støtte netværkets målsætninger
og hjælpe med at sætte standarden for ansvarlighed
og bæredygtig udvikling i den private sektor.
Som en del af Global Compact, forpligter vi os til at
efterleve Global Compact´s 10 principper inden for
menneskerettigheder, arbejdsrettigheder, miljø og
anti-korruption, såvel som at tilslutte sig FN´s 17
verdensmål for bæredygtig udvikling.

Corporate Social Responsibility – rapport

Vores seneste CSR-rapport for 2020 beskriver de forretnings- og udviklingsmæssige tiltag og initiativer, Mentech gennemførte i 2020/21 inden for bæredygtighed og social ansvarlighed.