Bæredygtighed

Vores løsningsmodeller skaber nye muligheder for en mere bæredygtig livscyklus af forbrugerelektronik.

Mentechs virksomhedsstrategi bygger på, at vi forlænger levetiden på elektroniske produkter så vidt muligt. Vores forudsætning er, at vores elektronik får et nyt liv i stedet for at havne i skraldespanden. Hvis det defekte elektronik ikke kan reddes, sørger vi for, at det bliver skrottet forsvarligt og efter miljørigtige forhold. 

Når vi reparerer og genbruger elektronik, undgår vi at sætte nye varer i produktion.  Det betyder, at vi mindsker udledningen af CO2, og reducerer udtømningen af jordens ressourcer. Vi sørger for at skabe en cirkulær økonomi, hvor ressourcer, som ellers ville være endt i skraldespanden, bliver en del af værdikæden, og indgår i produktionen igen.

Cirkulær økonomi

Vores løsningsmodel skaber nye muligheder for en mere bæredygtig livscyklus af forbrugerelektronik.

Genanvendelse

Konceptet i Mentech ECO afviger fra brug-og-smid-væk-kulturen. Derfor bruger vi funktionelle komponenter til at reparere defekt elektronik, fornyer det og sender det tilbage til forbrugeren via reparation eller salg. Hvis der ikke er mulighed for at give elektronikken nyt liv, hjælper Mentech med forsvarlig og miljøvenlig afskaffelse.

Reparation og service

I Mentech har vi over 100.000 reparationer af elektronik årligt. Det betyder at vi sparer miljøet for ca. 50.000 tons udledning af CO2 ved at reparere, genskabe og sælge elektronik og dermed spare på produktion af nyt. Vi reparerer og servicerer alle mobiltelefoner, tablets, computere og diverse andet elektronik. Vi er autoriserede Apple, Samsung, Huawei, Acer, Motorola og Gorunner serviceudbydere. 

Forbrug

Over 90% af de danske hjem indeholder computere og smartphones. I 2016 viser undersøgelser at op til 60% af danskerne havde tendens til at udskifte sin mobiltelefon for at være med på den nyeste topmodel. Dog ser det ud til at flere i dag har sin telefon i mere end 3 år. Mentech ECO’s mission er at imødekomme menneskers behov og lyst til at kunne fornye sine elektroniske produkter men på en miljøvenlig måde.

Produktion af nyt elektronik

Ved producering af nyt elektronik anvendes dyrebare råmaterialer, som skal forarbejdes. Det meste elektronik består eksempelvis af metaller, som kun findes i begrænsede mængder og samtidig i områder som fx Kina eller Afrika. Ofte bliver råmaterialerne her udvundet under miljø- og helbredsskadelige forhold, som også kræver meget energi. 

Distribution

Når de færdige produkter skal fra produktionsstedet til den endelig distributionskanal, som skal videresælge til forbrugeren, er det også en stor klimabelastning. Alene i Danmark udleder lastbiler næsten 2 millioner tons CO2 årligt. 

“De sidste år har vi genbrugt og repareret mange slags IT-komponenter sammen
med de dygtige folk fra Mentech. Det betyder, at vi ikke bare har givet en masse elektronik et helt nyt liv,
men vi har også reduceret vores affald ved at forlænge produkternes liv. Det er der rigtig god
fornuft i, i stedet for bare at smide ud, og det er med til at styrke kampen for et
bedre og grønnere miljø”

.
Brian Wahl Olsen.
Direktør Skadepartnerskaber og forebyggelse hos Alm. Brand

Bæredygtig energi

Fremtiden – udelukkende vedvarende energikilder? Mentech og Mentech ECO har 100% grøn energi på alle servicelokationer.

%

Af verdens energiforbug kommer fra vedvarende energikilder

%

Af danmarks energiforbug kommer fra vedvarende energikilder

%

Af Mentechs energiforbug kommer fra vedvarende energikilder

Løsninger

Overskuelige løsninger som bidrager til bæredygtig IT.

Mentech ECO 1

Fast kilopris for opsamling/ansvarlig afskaffelse af IT skrot.

Mentech ECO 2

Fast kilopris for opsamling/ansvarlig afskaffelse af IT skrot. inkl. alle enheder gennemcheckes for data.

Mentech ECO Drive

Sikret afhentning tur/retur

Mentech ECO Wipe

Alt data på enheden slettes, efterfulgt af destruktion af enheden.

Mentech ECO Recycle

Vi tager de funktionelle komponenter i jeres IT-skrot med værdi til at producere nyt forbruger elektronik. IT-skrot uden værdi håndteres med ECO Wipe.

Ultrasonic Cleaning

Vores moderne Ultrasonic Lab kan rense væskeskadet elektronik, og give det nyt liv igen. Der betales kun ved succesfuld rens.

Bæredygtig udvikling

Fremtiden – udelukkende vedvarende energikilder? Mentech og Mentech ECO har 100% grøn energi på alle servicelokationer.

Verdensmål 7: Bæredygtig energi.
Fremtiden – udelukkende vedvarende energikilder? Mentech og Mentech ECO har 100% grøn energi på alle servicelokationer.

Vi vil være med til at tage ansvaret for at skabe en verden, der uden undtagelser kun kører på grøn energi. Især eftersom verdens energiforbrug stadig udgør 80% fossile brændsler. Derfor anvender alle vores afdelinger i både Danmark, Norge og Sverige nu udelukkende el fra vedvarende energikilder.

For at dette har kunne lade sig gøre, har vi i 2020 og 2021 brugt meget tid på at tegne nye, grønne el-aftaler.

Aftalerne er indgået med forsyningsmarkedet på et nordisk plan i tæt samarbejde med energiselskaberne Ørsted, NORLYS, Fjorkraft i Norge og E-ON i Sverige.

Verdensmål 12: Ansvarligt forbrug og produktion.
Kan man igennem et mere ansvarligt forbrug reducere vores klimaaftryk?

Kernen i Verdensmål 12 er vores forbrugsmønstre, vores adfærd, og den måde vi bruger vores ressourcer på. Det gælder både socialt, erhvervsmæssigt og som samfund.

Her er det især vores bidrag til delmål 12.5, hvor
affaldsgenereringen skal reduceres gennem forebyggelse, genvindning og genbrug i global kontekst.

Udover at Mentech reparerer og sælger grøn elektronik, håber vi, at vores kunder og samarbejdspartnere opbygger viden og kapacitet til at imødegå klimaforandringer.

Verdensmål 13: Klimaindsats.
CO2-neutrale websites, grøn fragt og miljøvenlig emballage – den nye standard?

Udover at Mentech reparerer og sælger grøn elektronik, håber vi på at opbygge viden og kapacitet til at imødegå klimaforandringer. Vores nuværende indsats inden for dette mål er blandt andet klimapartnerskaber, CO2-neutrale websites, grøn fragt og miljøvenlig emballage.

CO2 neutral fragt og pakker
Mentechs produkter pakkes forsvarligt i miljøvenligt emballage. Når en pakke skal transporteres fra et sted til et andet, kan det ikke undgås at der vil være en form for CO2- udledning. Derfor har vi indgået en aftale med Post Nord, hvor vi gennem merbetaling for fragten mindsker CO2 udledning fra kørslen.

CO2 neutralt website & Growing Trees Network
Foundation. Både Mentech og Mentech ECO har nu
CO2-neutraliserede websites. Vi deltager i et dansk klima-initiativ, som går ud på at virksomheder, uanset størrelse og branche, går sammen om at neutralisere den CO2 hjemmesiderne udleder.

Baggrunden for ”CO2-neutralt website” initiativet er, at internet og computerbrug i dag er årsag til mere CO2-udledning end eksempelvis luftfarten er. Yderligere går 15% af overskuddet fra Mentech ECO til at plante træer. De sidste 2 år har Mentech i samarbejde med Growing Trees Network Foundation sørget for at næsten 500 træer er blevet
plantet i Danmark.

Vi er stolte af, at at vi hos Mentech A/S har tilsluttet
os FN´s Global Compact og Global Compact
Network Denmark, som for nylig lancerede verdens
største Corporate Sustainability initiativ, og det
største danske netværk for grønne virksomheder.

Ansvarlighed og bæredygtig udvikling
Vi ser frem til at støtte netværkets målsætninger
og hjælpe med at sætte standarden for ansvarlighed
og bæredygtig udvikling i den private sektor.
Som en del af Global Compact, forpligter vi os til at
efterleve Global Compact´s 10 principper inden for
menneskerettigheder, arbejdsrettigheder, miljø og
anti-korruption, såvel som at tilslutte sig FN´s 17
verdensmål for bæredygtig udvikling.

Produktark

Det bør ikke være besværligt at vælge den miljøvenlige vej, og vi i Mentech vil gøre alt hvad vi kan, for at gøre den miljøvenlige mulighed attraktiv!