Cirkulær økonomi

Vores forudsætning er, at vores elektronik får et nyt liv i stedet for at havne i skraldespanden.

Cirkulær økonomi er en økonomisk model, der har til formål at udnytte ressourcer så effektivt som muligt og minimere affald. Cirkulær økonomi en mere bæredygtig tilgang til produktion og forbrug, der tager hensyn til miljøet og bevarer ressourcerne bedre og sikre at de ikke går til spilde.

Hos Mentech benytter vi nedenstående model for at sikre at vi bidrager mest muligt til en cirkulær økonomi. Vi redder elektronik fra at blive unødvendigt skrottet, og reparere det vi kan, og sælger det igen. På den måde kan vi være til nytte for forbrugere der gerne vil gøre en grøn indsats og samtidigt have noget godt IT til en billig pris.

Cirkulær økonomi

Vores løsningsmodel skaber nye muligheder for en mere bæredygtig livscyklus af forbrugerelektronik.

Genanvendelse

Konceptet i Mentech ECO afviger fra brug-og-smid-væk-kulturen. Derfor bruger vi funktionelle komponenter til at reparere defekt elektronik, fornyer det og sender det tilbage til forbrugeren via reparation eller salg. Hvis der ikke er mulighed for at give elektronikken nyt liv, hjælper Mentech med forsvarlig og miljøvenlig afskaffelse.

Reparation og service

I Mentech har vi over 100.000 reparationer af elektronik årligt. Det betyder at vi sparer miljøet for ca. 50.000 tons udledning af CO2 ved at reparere, genskabe og sælge elektronik og dermed spare på produktion af nyt. Vi reparerer og servicerer alle mobiltelefoner, tablets, computere og diverse andet elektronik. Vi er autoriserede Apple, Samsung, Huawei, Acer, Motorola og Gorunner serviceudbydere. 

Forbrug

Over 90% af de danske hjem indeholder computere og smartphones. I 2016 viser undersøgelser at op til 60% af danskerne havde tendens til at udskifte sin mobiltelefon for at være med på den nyeste topmodel. Dog ser det ud til at flere i dag har sin telefon i mere end 3 år. Mentech ECO’s mission er at imødekomme menneskers behov og lyst til at kunne fornye sine elektroniske produkter men på en miljøvenlig måde.

Produktion af nyt elektronik

Ved producering af nyt elektronik anvendes dyrebare råmaterialer, som skal forarbejdes. Det meste elektronik består eksempelvis af metaller, som kun findes i begrænsede mængder og samtidig i områder som fx Kina eller Afrika. Ofte bliver råmaterialerne her udvundet under miljø- og helbredsskadelige forhold, som også kræver meget energi. 

Distribution

Når de færdige produkter skal fra produktionsstedet til den endelig distributionskanal, som skal videresælge til forbrugeren, er det også en stor klimabelastning. Alene i Danmark udleder lastbiler næsten 2 millioner tons CO2 årligt. 

EU-Kommissionen har estimeret, at en øget ressourceeffektivitet i hele værdikæden kan mindske materialeforbruget med 17-24 pct. i 2030 og spare den europæiske industri for €30 mia., hvilket også medfører vækstpotentiale for danske virksomheder, der kan bidrage med deres ekspertise inden for cirkulær økonomi.” 

– Dansk Standard 2022 .

Løsninger

Overskuelige løsninger som bidrager til Cirkulær økonomi.

Mentech ECO 1

Fast kilopris for opsamling/ansvarlig afskaffelse af IT skrot.

Mentech ECO 2

Fast kilopris for opsamling/ansvarlig afskaffelse af IT skrot. inkl. alle enheder gennemcheckes for data.

Mentech ECO Drive

Sikret afhentning tur/retur

Mentech ECO Wipe

Alt data på enheden slettes, efterfulgt af destruktion af enheden.

Mentech ECO Recycle

Vi tager de funktionelle komponenter i jeres IT-skrot med værdi til at producere nyt forbruger elektronik. IT-skrot uden værdi håndteres med ECO Wipe.

Ultrasonic Cleaning

Vores moderne Ultrasonic Lab kan rense væskeskadet elektronik, og give det nyt liv igen. Der betales kun ved succesfuld rens.

Læs mere om vores forsvarlige, miljøvenlige afskaffelse af gammelt IT skrot.

Mentechs virksomhedsstrategi bygger på, at vi forlænger levetiden på elektroniske produkter så vidt muligt. Vores forudsætning er, at vores elektronik får et nyt liv i stedet for at havne i skraldespanden. Hvis det defekte elektronik ikke kan reddes, sørger vi for, at det bliver skrottet forsvarligt og efter miljørigtige forhold. 

Når vi reparerer og genbruger elektronik, undgår vi at sætte nye varer i produktion.  Det betyder, at vi mindsker udledningen af CO2, og reducerer udtømningen af jordens ressourcer. Vi sørger for at skabe en cirkulær økonomi, hvor ressourcer, som ellers ville være endt i skraldespanden, bliver en del af værdikæden, og indgår i produktionen igen.