Grøn politik

Grøn IT

Mentechs grønne IT afdeling sørger for at alt brugt og kasseret IT udstyr bliver kasseret på den mest forsvarlige miljøvenlige måde. Alle defekte og ombyttede computere bliver total adskilt, defekte dele kasseres, og brugbare dele gemmes til senere refurb produktion. Print og metal kasseres i forskellige kategorier, på den måde mindskes de omkostninger der er forbundet med skrotning af IT, samt alle metaller genbruges via kommunale miljø-skrot.

Vi giver liv til gamle dele

Vores refurb produktion sørger for at give nyt liv til gamle dele, vi samler hele maskiner af de kasserede dele, og giver dem ny garanti.

Det er miljømæssigt korrekt, samt vi reducere omkostningerne forbundet med afskaffelse af defekt miljøskadeligt print og metaller.